ლექსანდრე მეტრეველი,არამ ხანგულიანი,ნუგზარ მდზინარიშვილი. პეტერბურგი, 1961 წელი